Factory / Office

■Factory

Kure Factory
〒737-0161
10626-7, Ichinomatsu-kouyama, Goharacho, Kure-shi, Hiroshima, 737-0161, Japan
TEL +81-823-70-3038/FAX +81-823-77-0313
Sasebo Factory
〒857-0401
339-28, Kosazachokuroishi, Sasebo-shi, Nagasaki, 857-0401, Japan
TEL +81-956-68-3341/FAX +81-956-68-3343

■ Office

Tokyo Office
〒162-0843
5F, 1-11-1, Ichigayatamachi, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0843, Japan
TEL +81-3-5227-1107/FAX +81-3-5227-1108
Maizuru Office
〒625-0037
17-9, Hamamachi, Maizuru-shi, Kyoto, 625-0037, Japan
TEL +81-773-64-2306/FAX +81-773-65-2169
Ominato Office
〒035-0075
3-5, Masagocho, Mutsu-shi, Aomori, 035-0075, Japan
TEL +81-175-29-3845/FAX +81-175-24-3832
Kobe Office
〒650-0024
#402, 2-2-3, Kaigandori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyougo, 650-0024, Japan
TEL +81-78-325-1592/FAX +81-78-325-1596